İnovasyon Nedir ?

30 Kasım 2017 Perşembe

Günümüzün süratle değişim gösteren rekabet ortamında ayakta kalabilmek amacı ile şirketlerimizin ürünlerini, hizmetlerini ve imalat yollarını devamlı olarak değiştirmeleri ve yenilemeleri gerekiyor. Bu değiştirme ve yenileme işlemine "inovasyon" denilir.

İnovasyon, yepyeni veya iyileştirilmiş ürün, hizmet veya imalat yolu geliştirmek ve bunu ticari ciro elde edecek duruma getirmek amacı ile sürdürülen bütün süreçleri kapsar. Yepyeni veya iyileştirilmiş ürün, hizmet veya imalat yolu geliştirme, yepyeni düşüncelerden doğar. İnovasyon daimiliği durumda olan tek faaliyettir. Bu sebeple, ortaya atılan, geliştirilerek işler duruma sunulan ve neticede şirkete rekabet gücü kazandıracak biçimde pazarlanan bu fikirlerin ve neticelerinin tekrar değerlendirilmesi ve yepyeni getiriler amacı ile yaygınlaştırılarak kullanılması gerekir. Bu sayede doğacak yepyeni fikirler ise yepyeni inovasyon faaliyetlerini meydana getirir.İnovasyon, ya sıfırdan fikirler sonucu bundan önce denenmemiş ve geliştirilmiş ürün veya imalat yöntemlerinin ortaya çıkarıldığı kocaman atılımlarla oluşur  veya step step yapılmış durumda olan, geliştirme ve iyileştirme çalışmalarını içerir.

Araştırma-geliştirme (Ar-Ge), inovasyon amacı ile gerekli durumda olan en mühim faaliyetlerden biridir. Fakat girişimsel inovasyon yoksa, öbür söylemle Ar-Ge'yi yapanların teşebbüsçülük niteliği yoksa, ölçüt yaratılamaz. Ar-Ge sonuçları inovasyona dönüştürülemez. Buna bağlı olarak, teknoloji-tabanlı firmalar dışarısında olan bütün firmalarda sürdürülen inovasyon çalışmaları yalnızca "teknolojik inovasyon"u değil, "organizasyonel inovasyon" ve "pazarlama inovasyonu"nu da kapsar.


İnovasyon zamanı, bilginin uygun ve yaşamsal faydaya dönüştürülmesi olarak tanımlanır. Bu sebeple de teknik, uygun ve toplumsal süreçlerin meydana getirdiği bir bütündür. Bireylerde ve toplumda değişime gelen talep, yeniliğe açıklık ve girişimcilik ruhuyla özdeşleşen bir kültür gerektirir. İnovatif fikir kültürüne sahip kişiler yepyeni fikirler ortaya çıkarırlar.

İnovasyon Örnekleri 

Bir firma, yıkandığında buruşmayan, buna bağlı olarak da ütü gerektirmeyen kumaş geliştirip, üretir ve satarsa inovasyon (ürün inovasyonu) yapmıştır. Yabancı bir şirketin daha iri, bol ürün verici, hastalıklara karşı daha sağlam domates üretmek amacı ile domates tohumlarını geliştirmesi de inovasyondur. Başka bir şirketin, insan sıhhati amacı ile faydalı bir besin olan Omega 3 içeren yumurtalar üretmesi ve bunları çocukların dikkatini çekecek ve onları yumurta yemeğe özendirecek biçimde harika paketler içerisinde satması da bir inovasyondur. Ya da bir sağlık kurumu, hastalarının analiz neticelerini pc ortamında görebilmelerini sağlıyorsa, o da inovasyon yapmıştır.

İnovasyonun Önemi  

Yukarıdaki örneklerde bahsettiğimiz, hasta analiz neticelerini pc ortamından veren sağlık kurumu, buruşmayan kumaşı, randımanlı domates tohumlarını ve Omega 3'lü yumurtaları üretip satan firmalar başka hastanelere ve firmalara yönelik rekabet avantajı kazanırlar. Başka bir deyişle bu çeşit hizmet ve ürünlerin alıcıları ve kullanıcıları, rakip konumdaki başka hastanelerin ve şirketlerin mahaline bu hastaneyi ve firmaları seçerler. Buna bağlı olarak bu sağlık kurumu ve firmalar daha çok alıcı çeker; daha çok ürün satar ve daha fazla ciro elde ederler. Böylelikle daha çabuk büyürler; daha çok insana iş fırsatı sağlarlar. Ürünlerini iç pazarda satmakla kalmayarak ihraç da ederler. Bu da işlerini hepten büyütmeleri ve bizzat ülkelerinin kalkınmasına ve gelişmesine çok büyük katkı sağlamaları manasına gelir.

Bu sebeple, inovasyon yapan şirketlerin, hastanelerin, lokantaların, marketlerin, otellerin, bankaların...vb. (başka bir deyişle işletmelerin) yer aldığı ülkelerde işsizlik azalır; bireylerin kazançları artar; her biri daha güzel koşullarda yaşamaya başlar. Bir ülkede ne kadar fazla inovasyon yapan işletme varsa, o ülkenin insanlarının hayat kalitesi ve refahı o oranda artar: İnsanlar çok daha güzel koşullarda yaşar, daha güzel hizmetlerden yararlanır ve daha fazla gelir elde ederler.

İşte bu sebeple hepimizin arzusu ve talebi, herkesin daha güzel koşullarda yaşaması, ülkemizin ve toplumumuzun kalkınıp gelişmesi olduğundan, bize bu kapıları açacak anahtar inovasyondur.

0 yorum:

Yorum Gönder